Optymalne źródło ogrzewania domu

Optymalne źródło ogrzewania domu

Podczas budowy lub remontu domu inwestorzy podejmują decyzję o wyborze systemu ogrzewania. W sytuacji, gdy na działce nie ma dostępu do gazu ziemnego, a doprowadzenie jest bardzo drogie optymalnym rozwiązaniem jest gaz płynny.

Ogólna specyfikacja gazu płynnego

Gaz płynny jest dostępny wszędzie. To źródło ogrzewania bardziej ekonomiczne od energii elektrycznej, nie tak kłopotliwe jak węgiel (nie pozostawia uciążliwych odpadów). W przeciwieństwie do oleju opałowego nie wymaga wydzielania osobnego pomieszczenia na kotłownię.

KOTŁY GAZOWE

KOTŁY GAZOWE

Gaz płynny to źródło energii, które można z powodzeniem zastosować zarówno w nowo budowanych budynkach, jak również w istniejących, które są remontowane.

Przydomowe instalacje zbiornikowe oferowane przez Gaspol zasilane są czystym propanem. Stosowanie propanu z uwagi na jego zdolność odparowywania do temperatury -42° C gwarantuje bezawaryjne działanie instalacji i ciepło w domu nawet podczas największych mrozów.

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny

Instalacja zbiornikowa z uwagi na swój charakter musi być wykonana ściśle według projektu. Zbiorniki lokalizuje się na zewnątrz budynków -Gaspol posiada w swojej ofercie zbiorniki naziemne i podziemne. Wybrany zbiornik powinien być na tyle duży, aby dla wygody Klienta napełniać go nie częściej niż dwa razy do roku – zbiornik dobiera doradca handlowy Gaspolu. Decydując się na gaz płynny jako źródło ogrzewania w domu warto podpisać umowę z dystrybutorem gazu i zdać się na jego pomoc na każdym etapie procesu wykonania instalacji zbiornikowej.

Gaspol oferuje:

• Doradztwo energetyczne w zakresie wykonania instalacji, doboru urządzeń zasilanych gazem, zmniejszenia wydatków za ogrzewanie,

• Wykonanie instalacji zbiornikowej zgodnie z wybranym przez Klienta zakresem prac,

Instalacja zbiornikowa na gaz propan to idealne rozwiązanie dla osób, które w przyszłości spodziewają się doprowadzenia gazu ziemnego. Urządzenia przystosowane do odbioru gazu płynnego po niewielkiej modernizacji równie efektywnie pracują na gazie ziemnym.

• Dzierżawę zbiornika w którym magazynowany jest gaz:

– Klient nie musi ponosić kosztu zakupu zbiornika, który jest najdroższym elementem instalacji (koszt zakupu to około 5500 zł za zbiornik naziemny o pojemności 2700 litrów), -Klient nie musi pamiętać o serwisie zbiornika, terminach przeglądów przewidzianych przepisami i płatnościach (zbiornik jako urządzenie ciśnieniowe podlega pełnemu dozorowi technicznemu i kontrolom UDT) – Gaspol przejmuje te obowiązki na siebie, -Dzierżawiąc zbiornik Klient ma gwarancję ciągłości dostaw i jakości gazu.

• Telemetrię – system miesięcznego rozliczania za faktycznie zużyty gaz,

•Promocyjną ofertę na zakup markowego kotła wraz z instalacją zbiornikową,

• Kolektory słoneczne PrimaEnergy wraz z montażem – ich zastosowanie zmniejsza koszty ogrzewania ciepłej wody do 60% rocznie.

• Portal internetowy na którym dostępna jest bieżąca informacja dotycząca cen gazu, aktualnych promocji, pełna historia zakupów gazu oraz wystawione faktury.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments