Projekty

Będziemy pamiętać rzeczy…

We shall remember things...Forgotten places, recovered tales… People and their stories… and the atmosphere of Vilnius, Lviv and Cracow from the old times, charmed in melodies. This concert may be an attempt to discover one’s roots through the nostalgic music coming from prewar cafés, or traditional urban and rural melodies from between the Wars. Moreover, yiddish, balkan and gypsy songs are also included in this programme, as they arrived to Poland along with people from different places in the world.

Atlantyda Północy – zapomniana muzyka Warmii i Mazur

Źródłem inspiracji nowej odsłony muzycznej Mitomanów jest przede wszystkim muzyka i teksty zebrane przez Oskara Kolberga w księgach Mazury Pruskie. Charakterystyczny nordycki koloryt odnajdowany w niektórych melodiach z tego regionu dał początek artystycznym poszukiwaniom nowych barw i muzycznych przestrzeni. Program ten jest próbą tchnienia nowego ducha w tradycję „Atlantydy Północy”, pełnej uroku zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej, oraz podkreślenie jej unikatowego charakteru.