Przepływ środków pieniężnych w firmie

Przepływ środków pieniężnych w firmie

Przepływ środków pieniężnych jest miarą rzeczywistej gotówki dostępnej w firmie. Wszelkie zmiany w przepływach pieniężnych mogą wpływać na posiadany przez przedsiębiorstwo kapitał obrotowy.

Utrzymanie dodatniego przepływu gotówki jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego kapitału obrotowego. Ujemny przepływ gotówki wskazuje, że więcej pieniędzy jest zablokowanych w należnościach lub wierzytelnościach. Ujemny „cash flow” oznacza również, że nie ma wystarczającej ilości płynnej gotówki na działalność operacyjną. Dodatni cash flow przekłada się na zwiększenie kapitału obrotowego. Sprawdź: Biuro księgowe Bydgoszcz

W ujęciu biznesowym przepływy pieniężne wskazują na obecność i dostępność gotówki, natomiast kapitał obrotowy dotyczy aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo lub zobowiązań, które posiada.

Każda zmiana w kapitale obrotowym odzwierciedla się w rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Zakup aktywów takich jak nieruchomość czy lokal może być odnotowany jako zmniejszenie w rachunku przepływów pieniężnych. Kapitał obrotowy zmniejsza się również dlatego, że zmniejszyłby się składnik gotówkowy aktywów obrotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Konsekwentne zarządzanie kapitałem obrotowym pomaga śledzić aktywa przedsiębiorstwa w danym czasie, ale przepływy pieniężne muszą być również analizowane przy określaniu kondycji finansowej w długim lub krótkim okresie. Na przykład, długoterminowe zadłużenie może okazać się negatywne, jeśli nie spowoduje generowania przez biznes znaczących dochodów i przepływów pieniężnych. Z drugiej strony, duży zakup lub inwestycja, która prowadzi do zmniejszenia przepływów pieniężnych, może być dobrą decyzją, ponieważ ma potencjał do generowania wyższych dochodów dla firmy.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments