Na czym polega przetarg selektywny?

Na czym polega przetarg selektywny?

Wśród różnych rodzajów metod przetargowych, przetarg selektywny pozwala na składanie ofert tylko wybranym sprzedawcom. Innymi słowy, tylko wstępnie zakwalifikowani sprzedawcy mogą składać swoje propozycje w procesie przetargowym. Kryteria selekcji dla prekwalifikacji mogą być ustalone na podstawie charakteru projektu, możliwości sprzedawcy i jego wcześniejszych dokonań.

Reklama: Firmy geodezyjne Bydgoszcz

W większości przypadków klienci proszą sprzedawców o złożenie dokumentów wstępnej kwalifikacji przed etapem składania ofert. W oparciu o złożone dokumenty, kilku odpowiednich dostawców (wykonawców) zostanie wybranych na podstawie wymagań projektu. Tylko ci wybrani dostawcy (wykonawcy) otrzymają dokumenty przetargowe, aby złożyć swoje oferty.

 • Proces prekwalifikacji do przetargu selektywnego

  Głównie klienci będą oceniać zarówno możliwości techniczne, jak i finansowe każdego Wykonawcy z osobna. W ramach oceny technicznej wezmą pod uwagę:

 • charakter realizowanych projektów

 • wielkość i reputację

 • oceny klientów, konsultantów (otrzymane po zakończeniu każdego projektu)

 • Szczegóły dotyczące bieżących projektów obsługiwanych przez Wykonawcę

 • Jakość ukończonego projektu

  W ramach oceny finansowej oceniać będą:

 • Stabilność finansową

 • Przepływy pieniężne Wykonawcy

 • Rating kredytowy Wykonawcy.

  Na podstawie tych rozważań klient przygotuje ocenę kredytową dla każdego wykonawcy. A wszyscy wykonawcy, którzy przejdą lub dopasują swój benchmark, zostaną zakwalifikowani do złożenia ofert.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments