Aleksandra Rybak-Żymła

Aleksandra Rybak-ŻymłaAleksandra pochodzi z Lublina. Tam też studiowała muzykologię na KUL, następnie przeniosła się do Katowic, by na Akademii Muzycznej studiować grę na wiolonczeli. Zainspirowana praktyką wykonawczą muzyki dawnej wyjechała do Hagi, by rozszerzyć swoje umiejętności o grę na wiolonczeli barokowej. Na stale gra w zespole Aetas Baroca oraz w orkiestrze Konfraternia Caper Lubinensis. Angażuje się również w inne projekty.
Ma również na koncie współpracę z pionierem muzyki folk w Polsce – Orkiestrą św. Mikołaja (2003-2004).